Fakturační údaje

Banka ČSOB
Číslo účtu:273 605 849 / 0300
Variabilní symbol:  číslo smlouvy