Cestovní doklady

 

Kam stačí občanka a kde potřebujete pas? PŘEHLED ZEMÍ

Pomalu se blíží doba letních dovolených. Než se ale vydáte vstříc plážím, ověřte si, které cestovní doklady budete potřebovat a jestli vám platí ještě dostatečně dlouhou dobu. Jinak se totiž může stát, že vaše prázdniny skončí už na hranicích.

Od chvíle, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, je pro Čechy cestování daleko jednoduší. Nejenže na cestách po Evropě nepotřebujete cestovní pas, ale často po vás na hranicích nikdo nechce ani občanský průkaz. Do kterých zemí stačí občanka, kde už musíme mít pas a kde po nás vyžadují dokonce vízum? 

Cestování na občanku

Češi, jako občané Evropské unie, nemusí při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz. Přesto se ale doporučuje mít jeden z těchto dokladů u sebe pro případ, že byste museli prokázat svou totožnost.

"Země schengenského prostoru mohou přijímat vlastní vnitrostátní opatření, která mohou občanům například ukládat povinnost mít u sebe doklad totožnosti nebo pas při pobytu v dané zemi," upozorňuje web europa.eu. 

V tabulce najdete přehled zemí, kde vám ke vstupu stačí platný občanský průkaz:

Přehled zemí Schengenského prostoru:

Rakousko, Maďarsko, Belgie, Island, Česká republika, Itálie, Dánsko, Lotyšsko, Estonsko, Lichtenštejnsko, Finsko, Litva, Francie, Lucembursko, Nemecko, Malta, Řecko, Norsko, Nizozemsko, Slovinsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Další země EU, kam se dostanete na občanský průkaz:

Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Rumunsko, Spojené království

Země mimo EU a Schengenský prostor, kam se dostanete na občanský průkaz:

Přehled   zemí Schengenského prostoru

   

Rakousko

Maďarsko

Belgie

Island

Česká   republika

Itálie

Dánsko

Lotyšsko

Estonsko

Lichnštejnsko

Finsko

Litva

Francie

Lucembursko

Německo

Malta

Řecko

Nizozemsko

Norsko

Slovinsko

Polsko

Španělsko

Portugalsko

Švédsko

Slovensko

Švýcarsko

   
   

Další   země EU, kam se dostanete na občanský průkaz

   

Bulharsko

Kypr

Chorvatsko

Rumunsko

Irsko

Spojené   království

   
   

Země   mimo EU a Schengenský prostor

kam   se dostanete na občanský průkaz

   

Albánie

Makedonie

Bosna   a Hercegovina

Moldávie

Černá   hora

Srbsko

Gruzie

 

 

Než se vydáte do země, která není členem EU ani Schengenu, ověřte si, jestli tam zrovna váš typ občanského průkazu "berou". Týká se to zejména občanky bez strojově čitelných údajů. Zároveň si zkontrolujte, do kdy vám doklad platí - v některých státech totiž musí platit ještě tři měsíce po plánovaném opuštění země.

 

Všechny požadavky jednotlivých zemí zjistíte dotazem na příslušná velvyslanectví, případně dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 

Cestování dětí

V současnosti už neplatí, že pro cestu dítěte do zahraničí stačí, abyste ho měli zapsané ve vlastním cestovním dokladu. I novorozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) - rodný list dítěte není cestovním dokladem. Za vydání občanského průkazu pro dítě zaplatíte 50 Kč, za cestovní pas 100 Kč.

Pokud dítě cestuje do ciziny samo, s dospělou osobou, která není jejím zákonným zástupce, nebo pouze s jedním z rodičů, může být kromě platného cestovního dokladu vyžadován rodiči podepsaný souhlas, v němž s cestou dítěte souhlasí. 

Neriskujte pokutu! 7 předpisů jiných v Německu než u nás

 

"Jelikož tuto otázku neupravují žádné předpisy EU, určuje si každý stát EU sám, zda bude takový dokument vyžadovat. Proto si před odjezdem vašich dětí do zahraničí zjistěte požadavky státu, do něhož nebo z něhož cestují," upozorňuje europa.eu. Ověřit si to můžete ZDE

Platnost pasu při cestách do zahraničí

Pokud se chystáte do destinací, kde ke vstupu nestačí občanský průkaz, dejte si pozor na platnost svého cestovního pasu. "Většina států světa při udělování víz nebo při vstupní hraniční kontrole požaduje, aby doba platnosti pasu cizince přesahovala plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců," upozorňuje na svých stránkách ministerstvo zahraničí. 

V následující tabulce se podívejte, po jakou dobu by vám měl pas platit, pokud se vydáte do vybraných destinací:

Platnost   pasu při cestách do zahraničí

   

Turecko

150   dnů od data vstupu

Rusko

6   měsíců po skončení pobytu

Egypt

6   měsíců od data vstupu

Tunisko

3   měsíce po ukončení pobytu-s cestovní kanceláří

 

6   měsíců po skončení pobytu-individuální turistika

Alžírsko

bez   omezení

Spojené   arabské emiráty

6   měsíců od data vstupu

Izrael

6   měsíců po ukončení pobytu

Indie

6   měsíců od data vstupu

Srí   Lanka

6   měsíců od data vstupu

Thajsko

6   měsíců od data vstupu

Malajsie

6   měsíců od data vstupu

Indonésie

6   měsíců od data vstupu+ min. dvě volné stránky

Filipíny

platný   pas + zpáteční letenka

Čína

180   dní po skončení pobytu

Japonsko

alespoň   po dobu pobytu

Maledivy

6   měsíců po ukončení pobytu

Austrálie

bez   omezení

Nový   Zéland

3   měsíce po ukončení pobytu

USA

bez   omezení

Kanada

6   měsíců od data vstupu

 Ministerstvo zahraničí upozorňuje, abyste si vždy před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 Kam můžete bez víza

V některých státech nejenže potřebujete platný cestovní doklad, ale musíte mít také vízum. Někdy ho ale vyžadují jen tehdy, pokud jste v zemi delší dobu nebo ji navštěvujete z jiného důvodu než jako turista. V tabulce najdete seznam zemí, ve kterých můžete po určitou dobu pobývat bez víza:

Seznam   zemí, kde můžete pobývat bez víza

(mimo států EU, Evropského hospodářského   prostoru a Švýcarska)

 

Dnů

Albánie

90

Andorra

90

Antigua a Barbuda

3 měsíce během šestiměsíčního období

Argentina

90

Arménie

90

Bahamy

3 měsíce během šestiměsíčního období

Barbados

3 měsíce během šestiměsíčního období

Belize

30

Bolívie

90

Bosna a Hercegovina

90

Botswana

90 během 1 roku

Brazílie

90

Brunej

90

Černá Hora

90

Dominika

90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů

Dominikánská rep.

90

Ekvádor

90

Filipíny

30

Gambie

3 měsíce   

Grenada

90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů

Gruzie

90 dnů v průběhu 180 dnů

Guatemala

3 měsíce v průběhu 6 měsíců

Honduras

3 měsíce v průběhu 6 měsíců

Honkong

90

Chile

90

Izrael

90

jamajka

90

Japonsko

90

Jihoafrická rep.

90

 Pokud jste zemi v tabulce nenašli a nepatří ani mezi země, kam můžete cestovat na občanský průkaz, budete vízum potřebovat. Jak o vízum žádat, se dočtete na stránkách ministerstva zahraničí.

 Jak žádat o cestovní pas

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzetí vyhotoveného cestovního pasu je možné na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti můžete sdělit, že si chcete převzít hotový cestovní pas na jiném úřadu. V takovém případě si ale za pas zaplatíte 100 korun. Standardní lhůta, ve které se pas vydává, je 30 dnů.

Lidé, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, mohou požádat o zrychlené vydání cestovního pasu. Vyhotovení trvá šest pracovních dnů a dostanete pas s biometrickými údaji s platností na 10 let. Lidé do 15 let dostanou doklad s platností 5 let.

V případě zrychleného vydání je možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Dospělý za zrychlené vydání cestovního pasu zaplatí 4000 korun, děti mladší 15 let 2000 korun. Dříve jste mohli žádat o pas s platností 6 měsíců, který vám vyhotovili za 15 dní, to už teď ale není možné.

Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bylo zrušeno. Zrušeno bylo také zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů.


Co musíte předložit

- doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)

- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno 

Žádost o vydání cestovního pasu nepodáváte na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předložíte doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Nepředkládáte fotografii, tu vám udělají na příslušném úřadě při podání žádosti. Sejmou vám také otisky prstů.

Správní poplatky

Vydání cestovního pasu 600 Kč

- občanům mladším 15 let 100 Kč

 Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 4 000 Kč

- občanům mladším 15 let 2 000 Kč


Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání.